Danone

Danone është krijuar posaçërisht për të përmirësuar shëndetin përmes proçesit të fermentimit.
Një traditë që nisi prej vitit 1919 dhe vazhdon të korrë sukses në mbarë botën për produktet cilësore.