Alka

Alka Group është e specializuar në prodhimin e biskotave, ëmbëlsirave, kafeve, vaferave etj. Suksesi i Alka Group bazohet në integrimin e misionit, vizionit dhe vlerave në punën e tyre të përditshme